Wat is MVO

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In de 21e eeuw staat u als ondernemer voor nieuwe uitdagingen. Naast een goed bedrijfsrendement (profit) zijn maatschappelijke doelen van belang, zoals bescherming van het milieu (planet), goed werkgeverschap en een bijdrage aan de stabiliteit van de samenleving waarin u werkt (people). Het gaat hierbij om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie.

Duurzaamheid

In deze scan wordt naast de term MVO ook de term duurzaamheid gebruikt. In beide termen gaat het om aandacht geven aan milieu- en sociale aspecten.

Deze MVO-scan is ingedeeld in zes thema’s:

  • Medewerkers
  • Milieu
  • Klanten
  • Maatschappij
  • Ketensamenwerking
  • MVO-beleid en dialoog

De eerste vier thema’s gaan over de inspanningen van uw bedrijf gericht op vier specifieke invalshoeken van MVO. Het vijfde thema gaat over samenwerking van uw bedrijf met leveranciers en onderaannemers om duurzaamheid binnen de keten te realiseren. Het zesde thema gaat over de aanpak van MVO.