Aanleiding en output MVO-zelfscan

Steeds meer opdrachtgevers vragen aan bouw- en infrabedrijven of en wat zij aan MVO (of duurzaamheid) doen. Met deze MVO-zelfscan maakt u eenvoudig een rapport over uw inzet op het gebied van duurzaamheid. Het rapport kunt u gebruiken om aan opdrachtgevers te laten zien dat u aan MVO werkt, bijvoorbeeld in gesprekken, aanbestedingen of op uw website.

In de vragenlijst legt u vast wat u doet aan MVO. Vervolgens kopieert u met één muisklik uw antwoorden naar een externe MVO-rapportage in Word formaat. Deze kunt u aanpassen en aanvullen met aansprekende voorbeelden uit uw bedrijfsvoering of projecten.

Uitgebreide rapportage in Word-formaat Uw verbeterpunten uit de scan komen in een tweede document, een MVO-actielijst in Word formaat. In dit interne document kunt u vastleggen welke extra stappen u nog kunt en wilt zetten op het gebied van MVO.

Invullen scan

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer een uur in beslag. Afhankelijk van de aanvullende teksten of voorbeelden die u heeft zal dit wellicht meer tijd kosten.

Veilig en kosteloos

Uw gegevens worden vastgelegd in uw persoonlijke account en zijn alleen toegankelijk voor personen met wie u zelf uw wachtwoord deelt. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de MVO-zelfscan.

Praktijkgericht en flexibel

De zelfscan sluit aan bij de werkpraktijk van MKB bouw- en infrabedrijven door afstemming met een groep van deze bedrijven. Ook sluit de zelfscan aan op de MVO-vragen van opdrachtgevers in aanbestedingsdocumenten.

Na registratie krijgt u een overzicht met thema’s en meerkeuzevragen. U kiest zelf welke thema’s en vragen u wilt invullen.